Despre Noi

S.C. BODY S.R.L. a fost înființată în anul 2006 și abilitată de Ministerul Muncii Solidarității Sociale și Familiei să presteze servicii în domeniul securității și sănătății în muncă (protecția muncii) conform Certificatului de Abilitare Nr.00001556/2007 și reautorizată în 2011 în baza noii legislații în domeniul securității și sănătății în muncă (protecția muncii) Nr. 0007019/2011. Permanent am fost într-o campanie de instruire și perfecționare pentru a face față cerințelor noii legislații a Uniunii Europene în acest domeniu de activitate.

Servicii

BODY SRL asigură servicii complete în scopul organizării activităţilor de securitate şi sănătate în muncă ale Beneficiarilor săi, oferind atât toate elementele informative de sprijin, cât şi acordarea de asistenţă tehnică de specialitate la executarea tuturor activităţilor necesare pentru organizarea în conformitate cu legea a activităţiilor obligatorii de securitate şi sănătate în muncă.

Vezi mai mult ...